Co nabízíme?Co nabízíme:

  • Využití cytogenetických, molekulárně-biologických, genetických a genomických technik
  • Spolupráci s týmem vysoce specializovaných odborníků
  • Špičkové přístrojové vybavení (http://olomouc.ueb.cas.cz/facilities).
  • Odborné poradenství zaměřené na využití nejnovějších poznatků a metod
  • Vypracování odborných expertíz a protokolů
  • Pořádání konferencí, seminářů a praktických workshopů