Provádíme analýzy na zakázkuVaše vzorky dokážeme analyzovat pomocí nejmodernějších přístrojů a metod. Nejčastěji jsou to analýzy pomocí průtokové cytometrie, genotypování a sekvenování. K nejčastějším patří měření ploidie pomocí průtokové cytometrie.