Sekvenování DNA i RNAV naší laboratoři rutinně sekvenujeme DNA i RNA. Jednotlivé vzorky zpracováváme například plazmicky Sangerovou metodou. Genomické projekty řešíme především technologií Illumina na sekvenátorech MiSeq nebo HiSeq.