Studujeme DNA zemědělských plodinJsme světově uznávaným pracovištěm pro sekvenování včetně třídění chromozomů a čtení genomů agronomicky významných druhů rostlin. Vyvinuli jsme metody, které zásadně přispěly k rozluštění složitých genomů pšenice, ječmene a hrachu. Výsledky našeho výzkumu byly publikovány v prestižních světových vědeckých časopisech Nature a Science.