Vyvíjíme DNA markeryUmíme připravit širokou škálu DNA markerů/sond pro genotypování nebo skríning

  • DNA markery pro PCR skríning
  • Identifikace a validace SNP markerů
  • DNA sondy pro hybridizaci (FISH, GISH, chemiluminiscenčně nebo značené radioizotopem)
  • Příprava vysokohustotních filtrů pro skríning na membránách