Konference Rizika a potenciál genového editování


Zveme vás na konferenci "Rizika a potenciál genového editování", která se uskuteční 3. dubna 2019 od 14:00 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Jednu z přednášek prosloví prof. Doležel, který bude hovořit na téma "Genové editování, jeho předpoklady a potenciál v zemědělství".

Konferenci pořádá Poslanecká sněmovna PČR a Středoevropský technologický institut CEITEC.