Přednáška Využití nejnovějších poznatků o genomu rostlin ve šlechtění


Nejnovější poznatky o genetické informaci rostlin zásadně mění přístup ke šlechtění. Díky pokroku v technologiích umožňujících čtení genomu poznáváme jejich dědičnou informaci stále lépe a podrobněji. Tyto znalosti umožňují nejenom vyvíjet nové, efektivnější a přesnější šlechtitelské postupy ale také cíleně měnit dědičnou informaci.

Na toto téma bude přednášet dr. Miroslav Valárik z olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky  4. 10. 2018 od 10:00 v zasedací místnosti Výstaviště Flora Olomouc. Přednáška je určena především odborné veřejnosti. 

Administrativní budova Výstaviště Flora Olomouc se nachází vpravo od pavilonu A. Zasedací místnost najdete v suterénu (0. podlaží). Přednáška je zdarma a není potřeba se na ni předem registrovat.