Seminář šlechtění a charakterizace šlechtitelských materiálů v éře genomiky


Srdečně vás zveme na dvoudenní seminář Šlechtění a charakterizace šlechtitelských materiálů v éře genomiky, který se koná 19. - 20. 2. 2020 v Centru strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Olomouci. Tuto akci pořádáme v součinnosti s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v. v. i., společnostmi Selgen a.s. a Agrotest fyto s.r.o. a zaštituje ji výzkumný program Akademie věd ČR Potraviny pro budoucnost Strategie AV21. Cílem semináře je zprostředkovat nejnovější vědecké poznatky a metody v oblasti molekulární genetiky a genomiky a propojit tak základní výzkum a praxí.

 

 

PROGRAM

Odborný seminář
 
Šlechtění a charakterizace šlechtitelských materiálů v éře genomiky
 

19. - 20. 2. 2020

*********************************************************************************

1. den

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, Šlechtitelů 31, Olomouc 779 00
19. 2. 2020, 9:00 – 17:00

 
9:00 – 10: 00  
Registrace
 
10:00 – 10:10
Mgr. Miroslav Valárik Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)
Úvodní slovo a organizační pokyny 
 
10:10 – 10:30
Prof. Ing Jaroslav Doležel, DrSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc)
Představení pracoviště a projektů
 
10:30 – 11:00    
Ing. Hana Šimková, CSc(Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc)
Pokroky v klonování genů rostlin v postgenomické éře
 
11:00 – 11:30    
RNDr. Ilja Prášil, CSc.(Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha) 
Mrazuvzdornost rostlin
 
11:30 – 12:00    
Mgr. Jan Humplík, Ph.D. (Univerzita Palackého/Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Olomouc)
Využití obrazové analýzy pro hodnocení šlechtitelského materiálu pšenice
 
12:00 - 12:45
Oběd
 
12.45 -  14:00
Prohlídka pracoviště
 
14:00 – 14:30      
RNDr. Klára Kosová, Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha) 
Stresové proteiny jako marker odolnosti plodin vůči abiotickým stresům
 
14:30 – 15:00
Ing. Jana Chrpová, CSc. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha) 
Rezistence pšenice k patogenům z rodu Fusarium
 
15:00 – 15:30    
RNDr. David Kopecký, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)
Identifikace DArT markerů asociovaných s odolností k abiotickým stresům
 
15:30 – 16:00    
RNDr. Jan Šafář, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)
Základní výzkum jako nástroj moderního šlechtění- Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum ÚEB Olomouc
 
16:00 – 16:30
Doc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)      
Ovoce, které neznáte - netradiční druhy
 
17:00
Odchod na večeři, volná diskuze
 
 
 
2. den
Pevnost poznání, 17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc
20. 2. 2020, 8:00 – 12:00

 
8:00 – 9:30
Informační centrum, Horní náměstí 538, Olomouc 779 00
Komentovaná prohlídka Olomouce  
 
10:00-10:30
Prof. Ing. Zdeněk Žalud (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno)
Změna klimatu a české zemědělství - příčiny, dopady a adaptace
 

10:30 – 11:00
Ing. Vojtěch Hudzieczek, Ph.D. (Biofyzikální ústav AV ČR, Brno)
Editování genů
  
11:00 – 11:30    
Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc)
Genetické modifikace: Ze zkumavky na pole? 
 
11:30 – 12:00  
Panelová diskuze Genomika pro šlechtění
 
12:00
Ukončení semináře, možnost prohlídky Pevnosti poznání