Video medailonek AV ČR představuje prof. Jaroslava Doležela


O prof. Jaroslavu Doleželovi bylo v loňském roce hodně slyšet. Jeho tým se podílel na rozluštění genomu jedné z nejvýznamnějších plodin, pšenice a koncem roku pan profesor obdržel Českou hlavu, nejvýznamnější tuzemské vyznamenání pro vědce.

Pokud se chcete o prof. Doleželovi dozvědět více, pusťte si medailonek, který vznikl v AV ČR.